Meranie vlastností povlakov

mechanické vlastnosti
- mikrotvrdosť statická, dynamická
- mikrotvrdosť za vyšších teplot
- modul pružnosti

adhézia
Priľnavosť povlaku je meraná na scratch testeri, kde je meraná sila odtrhnutia povlaku

štruktúra
- svetelná a elektrónová mikroskopia
- povrchová analýza (Auger, EPMA.)
- spektrálna analýza GDS

špeciálne vlastnosti
- korózna odolnosť v roznych chemických prostrediach
- tepelná oxidačná odolnosť
- tribologické vlastnosti
- elektrické a optické vlastnosti

 


Adresa: Staton s.r.o. , Sadova 1 148, 038 53 TURANY, SLOVENSKA REPUBLIKA
Tel.: +421434292362, +421434292638, +421434292674, Fax: +421434292585, email: staton@staton.sk